2019 - ปัจจุบัน

Bumrungrad International Hospital

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั้นแนล เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้วยความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาลเภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพ อื่นๆ เพื่อรองรับการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยทุกประเภทจากความหลากหลายของบริการและผู้ที่มารับบริการจากทั่วโลก ทำให้เกิดรูปแบบของการสื่อสารที่มีความหลากหลายตามไปด้วย

Feel to ได้รับโอกาสร่วมงานกับทีมงานบริหารของทางโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นงานท้าทายของทาง feel to เป็นอย่างมาก เพราะต้องสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้สื่อสารกับทั้งคนไทย และชาวต่างชาติจากทุกทวีป ทั่วโลก ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อ Digital ทั้ง Online & Offline เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างเข้าใจถูกต้องที่ดีที่สุดจากทางโรงพยาบาล

Branding

mobile01@3x

Campaign

br02revised
Social Media
mobile02@3x
Social Media

Flim AND MOTION

Infographic

br04
mobile03@3x

Display

br05

Printing

br06revised
LEAFLET & CARD
br06-01revised
Voucher
mobile05-1@3x
LEAFLET & CARD
mobile05-2@3x
Voucher

Stationery

br07revised
PAPER BAG

Website Design