2022 – Present

BIG C

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อสัญชาติไทย

บิ๊กซีดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และเปิดให้บริการสาขาแรกบนถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2537 ปัจจุบันกิจการในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ภายใต้กลุ่มทีซีซี

     ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มทีซีซี ทำให้บิ๊กซีกลายเป็นกิจการค้าปลีกของคนไทยอีกครั้ง และมีการเปลี่ยนคำขวัญเป็น “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” นับแต่นั้นมา โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การถือหุ้นใหญ่โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

    Feel to ได้ร่วมงานกับทางบิ๊กซี ในส่วนงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสื่อ Online เพื่อสื่อสารไปถึงลูกค้าของทางบิ๊กซีทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของการจัดเเคมเปญ , โปรโมชัน รวมไปถึงการแสดงผลผ่านช่องทาง Social Media เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย

SOCIAL MEDIA

Bigc-1-1@2x
LINE POST
bigc-2-1
LINE POST
Bigc-1-3@2x
LINE POST
Bigc-1-4@2x
LINE POST
megazy-1-1-res
ออมสิน สุขเฉลิมหล้า ไพร่ฟ้าศิวิไล
megazy-1-2-res
Thailand Scan me
megazy-1-3-res
แสงแห่งรัก
megazy-1-4-res
ชัยพัฒนา

WeBsite Design

Bigc-2-1@2x
LANDING PAGE
Bigc-2-2@2x
LANDING PAGE
Bigc-2-3@2x
LANDING PAGE
Bigc-2-4@2x
LANDING PAGE
megazy-3-1-res
กรมการค้าภายใน
megazy-3-2-res
T-Sport Channel