2008 - ปัจจุบัน

AIS (Intouch group)

บริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนละการสื่อสาร

AS เป็นผู้ให้บริการเครีอข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และปัจจุบันได้
ขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ด้วยสินค้าและบริการที่มี
ความหลากหลายของทาง AIS และบริษัทในเครือ ทำให้ Feel To ได้รับโอกาสและ
ความไว้วางใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานกับทาง AIS อย่างยาวนานและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่งานด้านการออกแบบสื่อโฆษณา ( Artwork Design ) , ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
, VDO presentation , ออกแบบงาน Event และงานออกแบบอื่น ๆ ทั้ง Online & Offline ตาม Concept & Campaign ที่ได้รับโจทย์จากทีมงานของ AIS โดยตรง

Feel to และทีมงาน AIS ไม่ได้แค่ทำงานร่วมกันในเชิงงานออกแบบสื่อโฆษณาเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมมือกันในทุก ๆ ส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของทาง AIS และบริษัทในเครือ

Campaign

slot01-1-600h
ONLINE MEDIA ADJUSTMENT - AIS FIBRE SPEED TEST AWARDS No.1
slot01-2-600h
Post & BANNER
AIS_mobile_1-1
ONLINE MEDIA ADJUSTMENT - AIS FIBRE SPEED TEST AWARDS No.1
AIS_mobile_1-2-600h
Post & BANNER

Printing

slot02-1-600h
POSTER & BILLBOARD ADJUSTMENT - AIS FIBRE SPEED TEST AWARDS
slot02-2-600h
POSTER & BILLBOARD ADJUSTMENT - AIS FIBRE FASTER
slot02-3-600h
POSTER & BILLBOARD ADJUSTMENT - AIS FIBRE Power 4 maxx
AIS_mobile_2-1
POSTER & BILLBOARD ADJUSTMENT - AIS FIBRE SPEED TEST AWARDS
AIS_mobile_2-2
POSTER & BILLBOARD ADJUSTMENT - AIS FIBRE FASTER
AIS_mobile_2-3
POSTER & BILLBOARD ADJUSTMENT - AIS FIBRE Power 4 maxx

Printing

slot03-1-600h
GIFT CARD
slot03-2-600h
GIFT VOUCHER
slot03-3-600h
BROCHURE
AIS_mobile_3-1
GIFT CARD
AIS_mobile_3-2
GIFT VOUCHER
AIS_mobile_3-3
BROCHURE

Display

slot04-1
slot04-2
AIS_mobile_4-1
AIS_mobile_4-2

Film & Motion

Presentation

slot06-1
AIS FIBRE GROUP INTERVIEW
slot06-2
AIS FIBRE
AIS_mobile_6-1
AIS FIBRE GROUP INTERVIEW
AIS_mobile_6-2
AIS FIBRE

Stationery

slot07-1
Uniform
slot07-2
CLOTH & POLO
AIS_mobile_7-1
Uniform
AIS_mobile_7-2
CLOTH & POLO

Packaging

slot08-1_revise
PAPER BAG
AIS_mobile_8-1
PAPER BAG