2019 – ปัจจุบัน

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

เป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม

เป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม

ธนาคารกรุงเทพถือเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้าทั้งภาคส่วนบุคคล และภาคธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่ และ SME ในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายสาขาและสำนักงานมากกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ

ในปี 2020 ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเงิน การธนาคารและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ทำให้ Feel to ได้รับเกียรติร่วมงานกับทางBBL โดยมีจุดเริ่มต้นในงานบริการด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นบริการของทางธนาคารผ่าน internet โดยผ่านเครื่องมือ โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ( Mobile Banking )

โดยทาง Feel to ได้ร่วมสร้างสรรค์งานออกแบบของสื่อโฆษณา online เพื่อช่วยในการสื่อสาร อธิบายขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค เพื่อความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูล และเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้าของทางธนาคารที่มีมากกว่า17 ล้านรายทั่วประเทศ

CAMPAIGN

BBL_0101
KEY VISUAL DESIGN - MOBILE BANKING
BBL_0102
Key Visual Design - เปิดบัญชีออนไลน์
BBL_0103
Keyvisual Design - 7-11 x Bangkok Bank
BBL_0104
Keyvisual Design - GAP CREDIT CARD
BBL_mobile1-1@2x
KEY VISUAL DESIGN - MOBILE BANKING
BBL_mobile1-2@2x
Key Visual Design - เปิดบัญชีออนไลน์
BBL_mobile1-3@2x
Keyvisual Design - 7-11 x Bangkok Bank
BBL_mobile1-4@2x
Keyvisual Design - GAP CREDIT CARD

CAMPAIGN

BBL_0201
Key Visual Design - Friends Get Friends
BBL_0202
Key Visual Design - ตลาดสุขใจ
BBL_0203
Key Visual Design - Friends Get Friends 2021
Artboard 32 copy 7
Key Visual Design - TU REWARD 300
BBL_mobile2-1@2x
Key Visual Design - Friends Get Friends
BBL_mobile2-2@2x
Key Visual Design - ตลาดสุขใจ
BBL_mobile2-3@2x
Key Visual Design - Friends Get Friends 2021
BBL_mobile2-4@2x
Key Visual Design - TU REWARD 300

FILM & MOTION

PRINTING

BROCHURE & INSERTION