2019 – ปัจจุบัน

Collacreate

ในปัจจุบันนี้ โครงการและการจัดการโปรเจคสำหรับ นักออกแบบ และผู้จัดทำโครงการ ที่สะดวกสบายและรวบรวมเพื่อให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทางเราจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกัน โดยรวมนักออกแบบ และผู้จัดทำโครงการเข้าด้วยกัน

จึงเกิดเป็นโปรเจค Collacreate ที่รวมคำว่า Collaborate และ Creative เข้าด้วยกัน และมี Workspace สำหรับพูดคุย หรือหาผู้ร่วมทำงานในโครงการได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถมาฝาก Portfolio และมีตัวตนบนสังคมที่ทางเราคัดสรรมาให้ เพื่อทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง

WEBSITE DESIGN

Collacreate Design workspace

WIREFRAME

collacreate_02
collacreate_02-01
collacreate_02-02

WORKSPACE