สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2019 – 2021 Food and Drug Administration สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จากหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการปรับปรุงอัตลักษณ์ใหม่เพื่อให้องค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจัดทำเว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันที่ต้องการสืบค้นข้อมูลอันเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ โดยเล็งเห็นว่าเว็บไซต์เดิมนั้นจัดทำ ตั้งแต่ปี 2016 มีความช้าของการอัปเดทข้อมูล และไม่สามารถแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างครบถ้วน Feel To ได้มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาแก้ไข เพื่อปรับปรุงตั้งแต่การสื่อสารผ่านหน้าเว็บไซต์ และระบบการใช้งานของเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ( UX ) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนที่ต้องการใช้เว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบัน*รูปภาพบางส่วนเป็นภาพ Mockup ไม่ได้ใช้สำหรับงานจริง COMPONENT DESIGN WEBSITE DESIGN Previous Next WEBSITE MOCKUP