2019 - ปัจจุบัน

VITALLIFE

เวทัลไลฟ์

โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคคลลากรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อรองรับการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยทุกประเภท

จากความหลากหลายของบริการและผู้ที่มารับบริการจากทั่วโลก ทำให้เกิดรูปแบบของการสื่อสารที่มีความหลากหลายตามไปด้วย ทำให้ Feel to ได้รับโอกาสร่วมงานกับทีมงานบริหารของทางโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นงานที่ท้าทายของทาง Feel to เป็นอย่างมาก เพราะต้องสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้สื่อสารกับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจากทุกทวีปทั่วโลก ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อ Digital ทั้ง Online & Ofline เพื่อให้ผู้บริการได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างเข้าใจถูกต้องที่ดีที่สุดจากทางโรงพยาบาล

Campaign

vitallife01

Infographic

vitallife02

Presentation

vitallife03

Printing

vitallife04
BROCHURE
vitallife04-1
BROCHURE & GIFT CARD
VitalLife 04-2
BROCHURE
VitalLife 04-1
BROCHURE & GIFT CARD